Hungheuang

Dịch chuyên ngành

image Admin HungHeuang
06/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 9

Phần 9: Công tác sơn (ພາກ 9: ວຽກທາສີ) STT Tiếng Lào Dịch thuật 1 – […]

image Admin HungHeuang
05/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 8

Phần 8: Công tác điện và hệ thống điều hoà (ພາກ 8: ວຽກໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບອາກາດ) […]

image Admin HungHeuang
05/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 7

Phần 7: Công tác thiết bị phòng cháy chữa cháy ພາກ 7: ວຽກລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ STT Tiếng […]

image Admin HungHeuang
05/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 6

Phần 6: Công tác thiết bị vệ sinh (ພາກ 6: ວຽກສຸຊະພັນ) STT Tiếng Lào Dịch […]

image Admin HungHeuang
04/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 4

Phần 4: Công tác lát gạch nền và công tác khác (ພາກ 4: ວຽກປູກາໂລ ແລະວຽກອື່ນໆ) […]

image Hungheuang
02/10/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 3

Phần 3: Công tác xây tô ພາກທີ 3: ວຽກກໍໂບກ (Việc cò bộc) STT Tiếng Lào […]

image Hungheuang
28/09/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – phần 2

Phần 2: Công tác bê tông ພາກທີ 2: ວຽກເບຕົງ (Việc bê tông) STT Phiên âm […]

image Hungheuang
28/09/2021

Thuật ngữ Lào – Việt chuyên ngành xây dựng – Phần 1

Công ty Dịch Thuật Du lịch và Dịch vụ Hung Heuang xin mời các bạn cùng […]

Liên hệ

Đăng ký tư vấn